ค้นหาข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 •   สามารถค้นหาตาม ::
 • ชื่อโครงการ
 • ชื่อผู้จัดทำ
 • รหัสนักศึกษา
 • อาจารย์ที่ปรึกษา
 • สาขาวิชา
 • ประเภทโครงการ
 • ปีที่จัดทำโครงการ

ฐานข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระ

การพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
การพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
การพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
การพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การพัฒนาเกมส์

การศึกษาค้นคว้าอิสระที่เพิ่มล่าสุด

การพัฒนาเกมส์

เกมผจญภัยกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

 • อำพล ทองคำ
 • 2556
รายละเอียด

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการร้านขายยาอัทยาเภสัช ต.เวียงมอก อ.เถิน จ. ลำปาง

 • อาสิทธิ์ พิจอมบุตร
 • 2560
รายละเอียด

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดการร้านค้าสหกรณ์บ้านสันกำแพง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 • อาทิตย์ แสนคำวงศ์
 • 2560
รายละเอียด

การพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต

การพัฒนาระบบสารสนเทศการขายสินค้าของร้านศรัญชนกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 • อภิเชษฐ์ บุญทาเม
 • 2557
รายละเอียด

การพัฒนาเกมส์

พัฒนาระบบนำเสนอด้านกราฟิกจัมเปอร์เกมส์ เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • อัญชลีพร เชียงพันธ์
 • 2561
รายละเอียด

การพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต

การสร้างเว็บไซต์บริการทัวร์ตกปลาลำปางออนไลน์

 • อมรพรรณ วงค์คำลือ
 • 2559
รายละเอียด

การพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต

การพัฒนาระบบสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนรพีเลิศวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 • หฤกานต์ ทาประเสริฐ
 • 2560
รายละเอียด

การพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร้านไอลีน อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

 • ศศิประภา เทือกชัยแดง
 • 2558
รายละเอียด

ฐานข้อมูลการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง